Privacyverklaring

In verband met het in werking treden van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, is de privacy verklaring van Zingen vanuit je hart aangepast.

Zoals dit voorheen ook gebruikelijk was verzamelt Zingen vanuit je hart alleen persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Het gaat om persoonsgegevens van mensen die belangstelling tonen voor de activiteiten van Zingen vanuit je hart. Te weten: naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om belangstellenden te informeren over activiteiten, in de vorm van een nieuwsbrief die gemiddeld 4x per jaar verschijnt.

Belangstellenden zijn die mensen die zichzelf hebben aangemeld voor de nieuwsbrief via de link op deze website: www.zingenvanuitjehart.nl en mensen die hebben deelgenomen aan activiteiten van Zingen vanuit je hart. Ook die mensen die Zingen vanuit je hart benaderd hebben via een e-mail of per telefoon met de intentie om in de toekomst deel te nemen aan activiteiten, worden aangemerkt als belangstellenden.
Persoonsgegevens, d.w.z. naam en e-mailadres, worden bewaard in het online programma Mailchimp, dat gebruikt wordt door Zingen vanuit je hart om nieuwsbrieven samen te stellen en verzenden. Dit programma is beveiligd met een wachtwoord en wordt alleen gebruikt door mijzelf, als zijnde de beheerder van Zingen vanuit je hart. Telefoonnummers, voor zover bekend, worden bewaard in een papieren document door Zingen vanuit je hart. Telefoonnummers worden alleen gebruikt om belangstellenden te bereiken in het geval dat nodig is i.v.m. deelname aan een activiteit waarvoor de belangstellende zich heeft opgegeven.

Indien de belangstellende geen nieuwsbrief meer wil ontvangen, dan kan deze zich eenvoudig afmelden hier te klikken, of via de link onderaan elke pagina van deze website, of via de link ‘afmelden nieuwsbrief’ zoals opgenomen onderaan elke nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens voor zover bekend van deze persoon bij Zingen vanuit je hart worden vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderd.