Boeken voor inspiratie

Jan Kortie Jouw ziel wil zingen: over de vreugde van stembevrijding
Er bestaan twee soorten van zingen. Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen. Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Zingen is voor Jan Kortie geen kunstje dat sommigen wél en anderen niet beheersen, maar een natuurlijk fenomeen – even natuurlijk als ademhalen en nog natuurlijker dan spreken. Onze spirit, onze ziel is muziek!

Pamela Kribbe Ode aan de Aarde, Ode aan Jou: boodschappen van de Aarde over thuiskomen in je eigen natuur
Door minder te denken en te moeten, en te vertrouwen op onze oorspronkelijke, voelende aard, zullen we meer vreugde en balans creëren in ons leven.
Een verdiepend contact met de natuur in ons én buiten ons, brengt een levendige en lichte vorm van spiritualiteit voort die hemel en Aarde verbindt.
Meer info >